Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Sp. z o.o. w Kwidzynie

Spółka działa od roku 1995, budową mieszkań na wynajem zajmuje się od 1997 r.

Zakres działania Spółki:

  • budowa budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem
  • realizacja zabudowy handlowo-usługowej z mieszkaniami towarzyszącymi na terenie dwóch kwartałów przyrynkowych Starego Miasta w Kwidzynie
  • inwestorstwo zastępcze
  • zarządzanie nieruchomościami

 1995 r.

Rok założenia spółki

21 363 450 zł

Kapitał zakładowy na 2023 rok

18 041 800 zł

wartość udziałów w spółce
– Miasto Kwidzyn

3 321 650 zł

wartość udziałów w spółce
– Miasto i Gmina Prabuty

Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników Miasto Kwidzyn, Miasto i Gmina Prabuty.
3 osobowa Rada Nadzorcza:

mgr Janusz Styk

Przewodniczący Rady Nadzorczej

mgr inż. arch. Mirosław Góralski

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

mgr Maria Skalska

Członek Rady Nadzorczej

Prokurent:

mgr inż. Janusz Barganowski

1 osobowy Zarząd:

mgr inż. arch. Elżbieta Wietecha Freiherr von Münchhausen

Prezes

Oferta
Stare miasto II

Dowiedz się więcej

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Kwidzynie

ul. Toruńska 30/1
82-500 Kwidzyn

tel. 55/262-44-70
tel.kom. 601-653-293

tel.kom. 887 896 430 czynsze

tel.kom. 609 248 500 usterki

tel.kom. 887 896 433 przydział mieszkań

e-mail: info@tbs.kwidzyn.pl
czynsze@tbs.kwidzyn.pl

Wszelkie usterki należy zgłaszać
w godz. 7.00-15.00 w siedzibie TBS
lub telefonicznie:
55 262 44 70
609 248 500

Natomiast awarie wymagające
natychmiastowej interwencji

w godz. 15.00 - 7.00
609-615-507

e-konto - konto czynszowe najemcy
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie informuje, że każdy Najemca w TBS-ie ma możliwość sprawdzania sald (stanów kont) poprzez stronę internetową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i propozycjami: