Poznaj naszą ofertę i standardy, którymi kierujemy się na co dzień w zarządzaniu nieruchomościami każdego typu

Zajmujemy się zarządzaniem nieruchomościami na terenie Kwidzyna. Wśród obsługiwanych przez nas nieruchomości znajdują się: kamienice, budynki wielorodzinne, a także osiedla mieszkaniowe. Posiadamy niezbędne doświadczenie, aby zająć się każdą nieruchomością i zmierzyć się z każdym problemem.

Oferujemy zarządzanie nieruchomością w ramach umowy o zarządzanie, zachowując ścisłą współpracę z Zarządem Wspólnoty. Priorytetem dla nas jest jednak komunikacja ze wszystkimi współwłaścicielami Wspólnoty. Każda z naszych Wspólnot posiada:

 • doświadczonego, licencjonowanego Zarządcę nieruchomości,
 • specjalnie oddelegowanego Asystenta ds. nieruchomości, który poza Zarządcą jestw stanie udzielić każdej informacji dotyczącej nieruchomości,
 • e-mail do kontaktu z biurem Zarządcy,
 • podstronę Wspólnoty z dostępem do jej aktualności i niezbędnymi informacjami,

W ramach umowy o zarządzanie oferujemy:

  • przeprowadzanie remontów i inwestycji mających na celu poprawę stanu nieruchomości oraz zwiększających jego atrakcyjność i wartość kapitałową,
  • dbałość o bezpieczeństwo budynków i jego mieszkańców, m.in. przez zlecanie bieżących napraw i robót konserwacyjnych, prowadzenie pełnej dokumentacji techniczno-budowlanej, ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej,
  • kontrolę utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości wspólnej poprzez regularną obecność pracowników,
  • przejrzystą obsługę finansowo-księgową właścicieli, możliwość sprawdzenia na bieżąco swojego salda rozliczenia ze Wspólnotą, a także pełną pomoc biura w wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości,
  • pełną ewidencję finansową kosztów i przychodów Wspólnoty oraz dążenie do racjonalizacji kosztów Wspólnoty,
  • dokonywanie okresowych rozliczeń mediów zgodnie z zapotrzebowaniem właścicieli,
  • sprawdzonych i rzetelnych współpracowników (prawników, osób sprzątających posesje, elektryków, hydraulików, firmy konserwatorskie i budowlane, itp.),
  • pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów związanych z niejasnym stanem prawnym nieruchomości,

i wiele innych.

Poza powyższą ofertą, przekazujemy naszym klientom przede wszystkim doświadczenie w jej realizacji. Dla nowych Wspólnot, oferujemy również pomoc w zakresie formalnego zarejestrowania Wspólnoty (nadanie NIP, REGON, utworzenie rachunku bankowego), a także przejęcia nieruchomości.

Bliższe informacje w siedzibie TBS sp. z o.o. w Kwidzynie przy ul. Toruńskiej 30/1, pod numerem telefonu 55/262-44-70 lub pod adresem e-mail zarzadzanie@tbs.kwidzyn.pl

Oferta
Stare miasto II

Dowiedz się więcej

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Kwidzynie

ul. Toruńska 30/1
82-500 Kwidzyn

tel. 55/262-44-70
tel.kom. 601-653-293

tel.kom. 887 896 430 czynsze

tel.kom. 609 248 500 usterki

tel.kom. 887 896 433 przydział mieszkań

e-mail: info@tbs.kwidzyn.pl
czynsze@tbs.kwidzyn.pl

Wszelkie usterki należy zgłaszać
w godz. 8.00-14.00 w siedzibie TBS
lub telefonicznie:
55 262 44 70
609 248 500

Natomiast awarie wymagające
natychmiastowej interwencji

w godz. 14.00 - 8.00
609-615-507

e-konto - konto czynszowe najemcy
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie informuje, że każdy Najemca w TBS-ie ma możliwość sprawdzania sald (stanów kont) poprzez stronę internetową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i propozycjami: