OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w TBS sp. z o.o. w Kwidzynie

Na podstawie USTAWY z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. TBS sp. z o.o. w Kwidzynie informuje:

1. Administratorem danych jest TBS sp. z o.o. w Kwidzynie 82-500 Kwidzyn ul. Toruńska 30/1 tel. 552624470.
2. Kontakt do Inspektora Danych Osobowych tel. 55 262 44 77.e-mail: tbskwidzyn@wp.pl
3. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie umowy, od osoby, której dane dotyczą.
4. Dane osobowe w uzasadnionych prawem przypadkach mogą być przesyłane do instytucji państwowych, samorządowych, sądowych, komorniczych i innych jeżeli przekazywanie jest sporadyczne i niezbędne w związku z umową lub roszczeniem– niezależnie od rodzaju postępowania: sądowego lub administracyjnego lub jakiegokolwiek innego postępowania pozasądowego.
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przetwarzania danych jest uzależniony od dat obowiązującej umowy zawartej z TBS sp. z o.o. w Kwidzynie oraz do 10 lat po zakończeniu umowy.
7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo żądać sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych.
8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli konieczność przetwarzania danych nie wynika z zawartej umowy.
9. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
10. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy.
11. Administrator danych nie dokonuje profilowania.

Oferta
Stare miasto II

Dowiedz się więcej

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Kwidzynie

ul. Toruńska 30/1
82-500 Kwidzyn

tel. 55/262-44-70
fax. 55/262-44-70 wew.39
tel.kom. 601-653-293

e-mail: info@tbs.kwidzyn.pl
administracja@tbs.kwidzyn.pl
dzialtechniczny@tbs.kwidzyn.pl
czynsze@tbs.kwidzyn.pl
sprzedaż mieszkań:
tbs-deweloper@kwidzyn.pl

Wszelkie usterki należy zgłaszać
w godz. 8.00-14.00 w siedzibie TBS
lub telefonicznie:
55 262 44 74
55 262 44 73
601 653 293

Natomiast awarie wymagające
natychmiastowej interwencji

w godz. 14.00 - 8.00
534-649-785

e-konto - konto czynszowe najemcy
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie informuje, że każdy Najemca w TBS-ie ma możliwość sprawdzania sald (stanów kont) poprzez stronę internetową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i propozycjami: