Regulamin

rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków oraz dokonywania rozliczeń z właścicielami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w budynku wspólnoty mieszkaniowej w Kwidzynie przy ul. Braterstwa Narodów 33

Regulamin

Porządku domowego i funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Braterstwa Narodów 33 w Kwidzynie

Regulamin

rozliczania kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków oraz ustalania odpłatności z tego tytułu dla właścicieli lokali w budynku wspólnoty mieszkaniowej w kwidzynie przy ul. braterstwa narodów 33

Oferta
Stare miasto II

Dowiedz się więcej

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Kwidzynie

ul. Toruńska 30/1
82-500 Kwidzyn

tel. 55/262-44-70
tel.kom. 601-653-293

tel.kom. 887 896 430 czynsze

tel.kom. 609 248 500 usterki

tel.kom. 887 896 433 przydział mieszkań

e-mail: info@tbs.kwidzyn.pl
czynsze@tbs.kwidzyn.pl

Wszelkie usterki należy zgłaszać
w godz. 7.00-15.00 w siedzibie TBS
lub telefonicznie:
55 262 44 70
609 248 500

Natomiast awarie wymagające
natychmiastowej interwencji

w godz. 15.00 - 7.00
609-615-507

e-konto - konto czynszowe najemcy
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie informuje, że każdy Najemca w TBS-ie ma możliwość sprawdzania sald (stanów kont) poprzez stronę internetową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i propozycjami: