WYNIKI KONKURSU

2012

 

 

Wyniki konkursu na Opracowanie koncepcji architektonicznej zabudowy północno-zachodniego kwartału przyrynkowego STAREGO MIASTA KWIDZYNA wraz z koncepcją zagospodarowania terenu


Organizatorem konkursu było Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. o.o. z siedzibą w Kwidzynie, zaś konkurs przeprowadziło Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział „Wybrzeże” w Gdańsku. Do konkursu zgłosiło się 55 pracowni projektowych z terenu całej Polski. Do opracowania koncepcji zaproszonych zostało 45 zespołów, które spełniły wymagania formalne konkursu. W terminie składania prac konkursowych, do 7 maja 2012r. wpłynęło 20 prac, spośród których Sąd Konkursowy pod kierownictwem prof. zw. dr hab. inż. arch. Sławomira Gzella, w dniu 28 maja 2012r. wyłonił zwycięzcę konkursu oraz przyznał II i III nagrodę i trzy wyróżnienia.
Prace konkursowe można było oglądać w siedzibie SARP-u Oddział Wybrzeże w Gdańsku w dniach 18-25 maja 2012r. oraz w Kwidzynie na wystawie zorganizowanej w hallu Urzędu Miejskiego przy ul. Warszawskiej 19 w dniach 6–29 czerwca 2012r. Od 1 lipca 2012 zwycięską pracę można oglądać w Biurze TBS na ul. Toruńskiej 30 w Kwidzynie.

 

 

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

1 wyróżnienie (równorzędne)

1 wyróżnienie (równorzędne)

2 wyróżnienie

 

 

        

 

 

 

 

 

<< powrót