PROJEKTOWANA REKOMPOZYCJA PRZESTRZENI
STAREGO MIASTA W KWIDZYNIE
 
Zniszczenia wojenne Starego Miasta Kwidzyna oraz kontrowersyjna zabudowa z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych skłoniły samorządowe władze Kwidzyna do podjęcia trudu rekompozycji przestrzennej zespołu staromiejskiego.
Miasto Kwidzyn przekazało teren dwóch kwartałów przyrynkowych Towarzystwu Budownictwa Społecznego w celu realizacji na tym obszarze zabudowy handlowo-usługowej z mieszkaniami towarzyszącymi.
ZABUDOWA DWÓCH KWARTAŁÓW PRZYRYNKOWYCH
- 1996-1998 Badania archeologiczno-architektoniczne

- 1996 Konkurs nr 815 Stowarzyszenia architektów Polskich    Oddział Wybrzeże na opracowanie rekompozycji przestrzennej    Starego Miasta Kwidzyna w odniesieniu do zabudowy przyrynkowej
   Autorzy koncepcji: dr inż. arch Bazyli Domsta, dr inż.arch. Andrzej
   Rożeński (Gdańsk), współpraca autorska:arch.Beata Kosińska,
   arch Renata Łowin (Gdańsk)

- Kwidzyn objęty IV programem rządowym pod nazwą
   Ratowanie Miast  Historycznych


- Raport konserwatorski o stanie miasta historycznego

- 1997-1998 Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania    przestrzennego Kwidzyn - Stare Miasto

- 1994-2001 Badania archeologiczno - architektoniczne

- 2004 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego "Stare    Miasto" w Kwidzynie

- 2006 umowa ze spółką PROINWEST w sprawie realizacji zabudowy kwartału B

Rysunki na podstawie dokumentacji udostępnionej przez autorów opracowania rekompozycji przestrzennej Starego Miasta