O FIRMIE
   

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Kwidzynie

Działa od roku 1995, budową mieszkań na wynajem zajmuje się od 1997 r.
Kapitał zakładowy na 2010 rok wynosi 18 453 050 zł.
Miasto Kwidzyn - liczba udziałów w spółce - 17 116 350

Miasto i Gmina Prabuty - liczba udziałów w spółce - 133 670

 

Władze Spółki:

Władze Spółki:
Zgromadzenie Wspólników:
Miasto Kwidzyn
Miasto i Gmina Prabuty
3 osobowa Rada Nadzorcza:
Przewodniczący Rady Nadzorczej - mgr Janusz Styk
Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej - mgr inż. arch. Mirosław Góralski
Członek Rady Nadzorczej - mgr Maria Skalska
1 osobowy Zarząd:
Prezes - mgr inż. arch. Elżbieta Wietecha

W Spółce jest zatrudnionych 9 osób

Zakres działania Spółki:

* budowa budynków wielorodzinnych z mieszkaniami na wynajem
* realizacja zabudowy handlowo-usługowej
   z mieszkaniami towarzyszącymi na terenie dwóch kwartałów
   przyrynkowych Starego Miasta w Kwidzynie
* inwestorstwo zastępcze

 

Adres Spółki:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie
ul. Toruńska 30/1, 82-500 Kwidzyn
tel. 055 262 44 70, 055 279 99 80 - Sekretariat

fax. 055 262 44 79 - Faks

tel. 055 262 44 74 - Administracja

tel. 055 262 44 76 - Czynsze

tel. 055 262 44 71 - Księgowość

tel. 055 262 44 77 - Przydział Mieszkań

tel. 055 262 44 73 - Dział techniczny

tel. 055 262 44 72 - Dział techniczny

tel. 601 653 293 - Awarie, zgłaszanie usterek - pon.-pt. 7.00-15.00

tel. 606 945 183 - Awarie, zgłaszanie - od 15.00 -7.00 ( w soboty i niedziele )