STARE MIASTO

TBS posiada do sprzedaży lokale usługowe w kaminicy przy ul. Ks. Wojciecha Kruka 1

Zapraszamy do zakupu lokali usługowych w dogodnym systemie ratalnym.

W sytuacji gdy cena sprzedaży będzie zapłacona w ratach to pierwsza wpłata wynosić będzie minimum 30 % ceny netto plus podatek VAT, płatnej najpóźniej do dnia zawarcia umowy sprzedaży lokalu a płatność pozostałej części ceny zostanie rozłożona maksymalnie na 120 równych miesięcznych rat.

W przypadku rozłożenia ceny sprzedaży lokalu na raty to część ceny pozostała do zapłaty będzie rokrocznie waloryzowana o poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni rok kalendarzowy wg stanu na 31 grudnia nie mniej niż 1%. W/w kwota będzie płacona przez Kupującego jednorazowo do 30 marca roku następnego po roku za jaki wyliczono poziom wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dowiedz się więcej

MIESZKANIA NA WYNAJEM

Na naszej stronie internetowej możecie Państwo zapoznać się z procedurą ubiegania się o mieszkanie, pobrać wniosek na wynajem mieszkania oraz uzyskać szczegółowe informacje o kosztach i warunkach umowy.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Przykładowe Realizacje

Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z o.o. w Kwidzynie

ul. Toruńska 30/1
82-500 Kwidzyn

tel. 55/262-44-70
tel.kom. 601-653-293

tel.kom. 887 896 430 czynsze

tel.kom. 609 248 500 usterki

tel.kom. 887 896 433 przydział mieszkań

e-mail: info@tbs.kwidzyn.pl
czynsze@tbs.kwidzyn.pl

Wszelkie usterki należy zgłaszać
w godz. 7.00-15.00 w siedzibie TBS
lub telefonicznie:
55 262 44 70
609 248 500

Natomiast awarie wymagające
natychmiastowej interwencji

w godz. 15.00 - 7.00
609-615-507

e-konto - konto czynszowe najemcy
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Kwidzynie informuje, że każdy Najemca w TBS-ie ma możliwość sprawdzania sald (stanów kont) poprzez stronę internetową.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą działalnością i propozycjami: